ค้นหาเพลงฟรีของ Fix You - Jai Waetford

04:03 Fix You Jai Waetford
02:22 Live Show 1 The X Factor Australia Jai Waetford Fix You
03:09 I Won T Give Up Jai Waetford
02:24 Don T Let Me Go Grand Final The X Factor Australia Song 3 Jai Waetford
01:25 Jai Waetford Fix You Live
03:08 Jai Waetford Lost In You Acoustic
02:18 I Won T Give Up Live Show 9 The X Factor Australia Song 2 Jai Waetford
02:57 Get To Know You Jai Waetford
08:08 That Should Be Me Live Show 6 Week 6 The X Factor Australia Jai Waetford
03:24 Love Yourself Jai Waetford Acoustic Cover JUSTIN BIEBER
03:14 Jai Waetford Bootcamp Titanium The X Factor Australia
04:18 Jai Waetford S Australia S X Factor
03:11 Don T Let Me Go Lyrics Jai Waetford
04:05 Jai Waetford The X Factor Australia
04:20 Heart Miles Acoustic Jai Waetford
02:58 Live Show 3 The X Factor Australia Jai Waetford The Way You Make Me Feel