ค้นหาเพลงฟรีของ Kinh Ph

1:46:21 Nên Nghe Đi Nghe Lại Nhiều Lần Để Được An Lạc Kinh Sám Hối Tội Lỗi Hết Nghiệp Chướng
1:39:22 Sám Hối Tội Lỗi Hết Nghiệp Chướng Vận May Sẽ Tìm Đến Bạn Nghe Kinh Phật Này Cực Kỳ Linh Nghiệm
6:18:28 1/2 Thích Trí Thoát Tụng KINH PHÁP HOA
1:07:27 Nếu Nghe Kinh Này Trước Khi Ngủ Phật Bà Quan Âm Phù Hộ May Mắn Cả Đời Kinh Phật Giáo
1:09:41 Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người Rất Hay p3 Phật Pháp Nhiệm Màu
01:03 Ph Rtm Lê Tuấn Gây Tê Gốc Dây Thần Kinh Hàm Dưới
2:27:39 Nếu Nghe Kinh Này Hàng Ngày Mọi Khó Khăn Bệnh Tật Đều Tan Biến Linh Nghiệm Vô Cùng Kinh Ph
59:44 Không Ngơ Chu Đa I Bi Tiê Ng Hoa La I Hay Đê N Như Vâ Y 77
1:00:38 Mẹ Hiền Quan Thế Âm Nhạc Phật Giúp Con Người Ta Tĩnh Tâm Nhạc Phật Giáo Hay Nhất
2:46:16 Nghe Hàng Ngày Giúp Tiêu Diệt Tội Lỗi Tâm An Lạc An Nhiên Tự Tại Tụng Kinh Kệ Rất Hay
58:41 Tránh Được Tà Ma Hung Khí An Thần Dễ Ngũ CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN
45:16 Kinh Quán Âm Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú
18:04 Nếu Nghe Tụng Kinh Sám Hối Này Mỗi Đêm Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Theo Từng Lời Tụng Như Lời Phật Dậy
1:57:27 Chú Đại Bi Tiếng Phạn Vol 1 Nhạc Phật Hay Nhất